• UAB Vidurkis A.Mickevičiaus g.13-3, Šiauliai LT-76341
 • Susisiekite+37068515509
 • Pirm-Penkt 8.00-17.00
Profesionalios paslaugos

UAB „ Vidurkis“ teikia visas buhalterinės apskaitos paslaugas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos pagal šalių pasirašytą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį. Paslaugos kaina priklauso nuo Jūsų verslo intensyvumo ir dokumentų kiekio, kuris vertinamas kiekvieną mėnesį pagal faktišką darbų krūvį. Apskaitos kaina start’upams sudaro nuo 39 Eur (vadovo darbo užmokesčio apskaita, mėnesinių deklaracijų rengimas ir teikimas). Didesnėms įmonėms ji apskaičiuojama pagal dokumentų kiekį. Sumažėjus dokumentų kiekiui, Jūs mokėsite tik už faktiškai atliktus darbus. Bet kuriuo atveju mūsų kainodaros sistema  leis Jums neišleisti nė vieno lito daugiau negu reikia. Pagal pasirašytą sutartį už paslaugas mokate pasibaigus kalendoriniam mėnesiui.

Buhalterinės apskaitos paslaugos UAB, MB, IĮ:

 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas
 • Tiekėjų/pirkėjų skolų suderinimas;
 • Avansinių apyskaitų apskaita;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Trumpalaikio turto apskaita:
 • Atsargų apskaita;
 • Kuro apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Personalo apskaita (darbo sutarčių surašymas, įsakymų parengimas, priėmimo ir atleidimo dokumentų paruošimas)
 • Banko dokumentų apskaita;
 • Bankinių operacijų atlikimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Deklaracijų pateikimas;
 • Metinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas Registrų Centrui;
 • Ataskaitos kredito įstaigoms;
 • Statistinės ataskaitos.

UAB “Vidurkis” papildomai siūlo šias paslaugas:

 • konsultacijos finansiniais, mokesčių ir kitais ūkinės-komercinės veiklos operacijų, buhalterinio apiforminimo klausimais;
 • fizinių asmenų konsultavimas pajamų bei mokesčių klausimais, bei fizinių asmenų deklaracijų rengimas;
 • esamų ir galimų mokestinių rizikų konstatavimas;
 • mokesčių optimizavimo problemų sprendimas;
  vidaus ataskaitų rengimas įmonės vadovybei ir analizė;
 • veiklos planavimas, rodiklių analizė bei kontrolė;
 • įmonių steigimo ir likvidavimo paslaugos;
 • reorganizavimo sąlygų ruošimas ir pertvarkymas;
 • konsultavimas įmonių įkūrimo ir registravimo klausimais;
 • klientui įgaliojus, jo įmonės atstovavimas buhalteriniais apskaitos klausimais finansinės priežiūros ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir kitoms institucijoms, pagal kliento poreikį;
 • tarpinės atskaitomybės bankams, lizingo bendrovėms rengimas bei pateikimas;
 • materialinių vertybių (tame tarpe ir piniginių lėšų), debitorinių bei kreditorinių įsiskolinimų inventorizacijų atlikimas ir dokumentų apiforminimas;
 • partnerių ar skolininkų finansinės būklės įvertinimas;
 • sutarčių rengimas bei apiforminimas;
 • apskaitos vadovo ir politikos rengimas;
 • konsultavimas dėl finansinių sprendimų;

kitos aukščiau neįvardintos paslaugos.